Om/About

SQUEASY er en vandflaske/drikkedunk designet og udviklet af den schweisiske arkitekt Matthias Zellweger og industriel designer Thomas Liebe for at være med til at bekæmpe brug af engangsplastik og dermed reducere energispild og C02 aftryk.  SQUEASY bliver produceret i Schweiz.

SQUEASY is a water bottle designed and developed by Swiss architecht Matthias Zellweger and industrial designer Thomas Liebe. They designed the bottle to help reduce single-use plastic and our CO2 footprint. SQUEASY is manufacturered in Switzerland.

SQUEASY er fremstillet af fødevareegnet 100% polypropylene (PP) som er fri for BPA, ftalater og tungmetaller og den er 100% genanvendelig. Flasken er fleksibel og kan rumme 0.3 - 0.7 liter - du bestemmer selv hvor meget, den skal trækkes ud. Husk at tage låget af inden du folder den sammen eller trækker den ud.

SQUEASY "fødes" i udstrakt form, hvorefter den presses sammen og får sin "harmonika facon".  Den vil derfor altid, efter noget tid, søge tilbage til sin oprindelige tilstand - det er ikke en fejl - den kan dog altid bringes til den sammenfoldede tilstand, ved at presse den sammen og sætte låget på. 

SQUEASY vejer 50 gram og måler sammenfoldet: D 7cm H 14cm. Fuldt udfoldet: D 7cm H 21cm.

SQUEASY is manufactured by 100% food grade polypropylene (PP) and free of BPA, phthalates and heavy metals. It is 100% reusable.  The bottle is flexible, foldable and can be filled with a capacity from 0.3-0.7 l - you decide! Just remember to take the lid off before you stretch or collapse the bottle.

SQUEASY is "born" in the expanded form, where after it is compressed to obtain its "accordion" shape.  After some time it will always try to return to its innate shape - it is not a malfunction - and you can always compress it and it will stay compressed with the lid on.

SQUEASY weighs only 50 grams and measures D: 7 cm H:14cm (folded) and D 7cm H 21cm (fully expanded).

I Danmark, som i mange andre lande, er postevand både sundere (for dig og for miljøet) og billigere end at købe vand på engangsflasker. På trods af dette, køber hver dansker (5.7 millioner) i gennemsnit 21 liter vand og det meste (70%) er vand uden bobler.  I mange andre lande er mængden af købevand pr indbygger ovenikøbet højere, i England f.eks 36 liter pr indbygger.

Flaskevand kan indeholde flere bakterier end vandhanevand, fordi flaskevand kan være tappet på flaske i mere end et år før det drikkes, og jo længere tid der går til det drikkes, jo længere tid kan eventuelle bakterier vokse i antal. 

Postevand er 900 gange mere miljøvenligt end flaskevand, har HOFOR (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab) regnet ud. Når 1 liter vand forlader en københavnsk vandhane, udledes der 0,0002 kg CO2  fra oppumpning, filtrering og transport. Til flaskevand bruges ekstra CO2  på at producere flasken, tappe vand og transportere flasken. Derfor koster 1 liter flaskevand i gennemsnit 0,18 kg CO2  eller 900 gange mere end postevand. I Sverige betragtes det som politisk ukorrekt at servere vand, der transporteres over lange afstande og det har medvirket til, at svenskerne har halveret deres forbrug af flaskevand siden 2006 således at hver svensker i dag forbruger 10 liter om året, heraf er det meste vand med brus.

As in many other countries, in Denmark tap water is both healthier (for you and for the environment) and cheaper than buying water in disposable bottles. Despite this, every Dane (5.7 million) buys, on average, 21 liters of water and most (70%) is non carbonated. In many other countries, the amount of water purchased per capita is even higher; in the UK, for instance, 36 liters per capita.

Bottled water might contain more bacteria than tap water, because bottled water may have been bottled more than a year before use, and during the long period of time, bacteria may grow in number.

Tap water is 900 times more environmentally friendly than bottled water, according to HOFOR (The Capital Region's Supply Company). When 1 liter of water leaves a Copenhagen faucet, 0.0002 kg of CO2 is discharged from inflation, filtration and transport. For bottled water, extra CO2 is used for production, water drainage and transportation. Therefore, one liter of bottled water costs, on average, 0.18 kg CO2 or 900 times more than tap water.

In Sweden, it is considered politically incorrect to serve water transported over long distances and Sweden has therefore halved their bottled water consumption since 2006. Now every Swede today uses 10 liters a year, most of which is carbonated/mineral water.

Det er ud fra ovenstående betragtninger at Kyote ApS er Skandinavisk distributør af SQUEASY for så vi kan medvirke til at flere bliver bedre til at undgå engangsplastik og at vi drikker mere postevand – det vil altsammen være til gavn for vores sundhed og for miljøet!

Due to the above considerations, Kyote ApS is the Nordic distributor of SQUEASY so we can help more people to avoid single-use plastic and promote drinking more tap water – which will benefit both our health and the environment!

Rengøring/Cleaning:

Vi anbefaler, at du vasker SQUEASY inden du tager den i brug.

We recommend to wash SQUEASY before using it.

Det er mest hygiejnisk at vaske din drikkedunk hver dag. Husk at trække SQUEASY helt ud inden du vasker den. Brug varmt sæbevand og evt en flaskebørste. Skyl derefter med vand og ryst overskydende vand ud og stil flasken på skrå, så den kan lufttørre med bunden op. Eller fyld den op igen med koldt vand :-)

It is most hygienic to wash your bottle every day. Remember to expand SQUEASY completely before washing it. Use warm soapy water and, if possible, a bottle brush. Then rinse with water, shake off excess water and tilt the bottle so that it can air dry with the bottom up. Or simply fill it up again with cold water :-)

SQUEASY tåler opvaskemaskine - men husk at trække den helt ud først.

SQUEASY can go directly in the dishwasher - remember to expand it first.

Hvis der har dannet sig kalk på indersiden af SQUEASY kan det nemt fjernes ved at fylde den med almindelig husholdningseddike og lade den stå nogle timer. Skylles derefter med vand.

If limescale deposits have formed on the inside of SQUEASY, it can easily be removed by filling it with ordinary household vinegar and allowing it to stand for a few hours. Then rinse with water.

Ved eventuel afsmitning fra farvede drikkevarer kan du komme ca 1 tsk bagepulver i og fylde op med varmt vand.  Lad det evt stå et stykke tid før du bruger en flaskebørste og rengør som ovenfor beskrevet.

In case of any spillage from colored drinks, use one teaspoon of baking soda and fill up with varm water. Leave it for a while before using a bottle brush and clean as described above.