DK: Fragt 39,00 | Gratis fragt ved køb over 399,00

Om/About

SQUEASY er en vandflaske designet og udviklet af den schweisiske arkitekt Matthias Zellweger og industriel designer Thomas Liebe for at være med til at bekæmpe brug af engangsplastik og dermed reducere energispild og C02 aftryk.  SQUEASY bliver produceret i Schweiz.

SQUEASY is a water bottle designed and developed by Swiss architecht Matthias Zellweger and industrial designer Thomas Liebe. They designed the bottle to help reduce single use plastic and thus our CO2 footprint. SQUEASY is manufacturered in Switzerland.

SQUEASY er fremstillet af fødevareegnet 100% polypropylene (PP) som er fri for BPA, ftalater og tungmetaller og den er 100% genanvendelig. Flasken er fleksibel og kan rumme 0.3 - 0.7 liter - du bestemmer selv hvor meget, den skal trækkes ud. Husk at tage låget af inden du folder den sammen eller trække den ud.

SQUEASY vejer 50 gram og måler sammenfoldet: D 7cm H 14cm. Fuldt udfoldet: D 7cm H 21cm.

SQUEASY is manufactured by 100% food grade polypropylene (PP) and free of BPA, phthalates and heavy metals. It is 100% reusable.  The bottle is flexible and foldable and contains from 0.3-0.7 l - you decide! Just remember to take the lid off before you stretch or collapse.

SQUEASY weighs only 50 grams and measures (folded): D: 7 cm H:14cm. Fully expanded: D 7cm H 21cm 

I Danmark, som i mange andre lande, er postevand både sundere (for dig og for miljøet) og billigere end at købe vand på engangsflasker. På trods af dette, køber hver dansker (5.7 millioner) i gennemsnit 21 liter vand og det meste (70%) er vand uden bobler.  I mange andre lande er mængden af købevand pr indbygger ovenikøbet højere, i England f.eks 36 liter pr indbygger.

Flaskevand kan indeholde flere bakterier end vandhanevand, fordi flaskevand kan være tappet på flaske i mere end et år før det drikkes, og jo længere tid der går til det drikkes, jo længere tid kan eventuelle bakterier vokse i antal. 

Postevand er 900 gange mere miljøvenligt end flaskevand, har HOFOR (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab) regnet ud. Når 1 liter vand forlader en københavnsk vandhane, udledes der 0,0002 kg CO2  fra oppumpning, filtrering og transport. Til flaskevand bruges ekstra CO2  på at producere flasken, tappe vand og transportere flasken. Derfor koster 1 liter flaskevand i gennemsnit 0,18 kg CO2  eller 900 gange mere end postevand. I Sverige betragtes det som politisk ukorrekt at servere vand, der transporteres over lange afstande og det har medvirket til, at svenskerne har halveret deres forbrug af flaskevand siden 2006 således at hver svensker i dag forbuger 10 liter om året, heraf er det meste vand med brus.

In Denmark, as in many other countries, tap water is both healthier (for you and for the environment) and cheaper than buying water in disposable bottles. Despite this, each Dane (5.7 million) buys on average 21 liters of water and most (70%) is water without bubbles. In many other countries, the amount of buying water per capita is even higher, in the UK, for example, 36 liters per capita.

Bottled water might contain more bacteria than tap water, because bottled water may have been bottled more than a year before use, and during the long period of time, bacteria may grow in number.

Tap water is 900 times more environmentally friendly than bottled water, according to HOFOR (The Capital Region's Supply Company). When 1 liter of water leaves a Copenhagen faucet, 0.0002 kg of CO2 is discharged from inflation, filtration and transport. For bottled water, extra CO2 is used to produce the bottle, drain water and transport the bottle. Therefore, on average, 1 liter of bottled water costs 0.18 kg CO2 or 900 times more than tap water. In Sweden, it is considered politically incorrect to serve water that is transported over long distances and this has resulted in Sweden having halved their consumption of bottled water since 2006 so that every Swede today uses 10 liter a year, most of which is carbonated / mineral water.

Det er ud fra ovenstående betragtninger at Kyote ApS er Skandinavisk distributør af SQUEASY for så vi kan medvirke til at flere bliver bedre til at undgå engangsplastik og at vi drikker mere postevand – det vil altsammen være til gavn for vores sundhed og for miljøet!

It is due to the above considerations that Kyote ApS is the Nordic distributor of SQUEASY so that we can help more people to avoid single-use plastic and promote drinking more tap water - this will all benefit our health and the environment!

Rengøring/Cleaning:

Vi anbefaler, at du vasker SQUEASY inden du tager den i brug.

We recommend to wash SQUEASY before using it.

Det er mest hygiejnisk at vaske din drikkedunk hver dag. Husk at trække SQUEASY helt ud inden du vasker den. Brug varmt sæbevand og evt en flaskebørste. Skyl derefter med vand og ryst overskydende vand ud og stil flasken på skrå, så den kan lufttørre med bunden op.

It is most hygienic to wash your bottle every day. Remember to expand SQUEASY completely before washing it. Use warm soapy water and possibly a bottle brush. Then rinse with water and shake off excess water and tilt the bottle so that it can air dry with the bottom up.

SQUEASY tåler opvaskemaskine - men husk at trække den helt ud først.

SQUEASY can go in the dishwasher, top rack.

Hvis der har dannet sig kalk på indersiden af SQUEASY kan det nemt fjernes ved at fylde den med almindelig husholdningseddike og lade den stå nogle timer. Skylles derefter med vand.

If lime has formed on the inside of SQUEASY, it can easily be removed by filling it with ordinary household vinegar and allowing it to stand for a few hours. Then rinse with water.

Ved eventuel afsmitning fra farvede drikkevarer kan du komme ca 1 tsk bagepulver i og fylde op med varmt vand.  Lad det evt stå et stykke tid før du bruger en flaskebørste og rengør som ovenfor beskrevet.

In case of any spillage from colored drinks, use 1 teaspoon of baking soda and fill up with hot water. Leave it for a while before using a bottle brush and clean as described above.